กติกาการประกวด วงดนตรี Hotwave Music Awards 2017
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
 • - เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • - มีจํานวน สมาชิกตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
 • - สมาชิกทุกคนในวงต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 • - สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจำหน่ายมาก่อนหรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
 • - ในการแข่งขันทุกรอบ ทุกวงต้องใส่เครื่องแบบของสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เท่านั้น
 • - ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรอง ซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้โดยเคร่งครัด
เพลงที่ใช้ในการสมัคร
 • - จะต้องเป็น เพลง “ Re Arrange ” 1 เพลง เรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อร้องและทํานองเดิม ซึ่งสมาชิกในวงเป็นผู้สร้างสรรค์ ขึ้นมาเอง
 • - เพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ 1 เพลง
 • *เพลงที่ใช้ในการประกวดจะต้องเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของ GMM Grammy เท่านั้น*
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
 • 1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และข้อตกลงเงื่อนไขให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
 • 1.1. สำเนาบัตรนักเรียนผู้สมัครทุกคน 1.2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครทุกคน 1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 2. ส่ง VDO CLIP การแสดงดนตรีสดที่เห็นสมาชิกทุกคน เพลง Re Arrange 1 คลิป และ เพลงเหมือนต้นฉบับ 1 คลิป เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยไม่มีการตัดต่อ
 • 3. ส่ง DEMO เพลงที่ใช้ในการสมัครทั้ง 2 เพลง (ไฟล์ .Mp3) เพลง Re Arrange 1 เพลง และ เพลงเหมือนต้นฉบับ 1 เพลง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
 • 4. การส่งผลงานเข้า ประกวดทุกขั้น ตอน ห้ามใช้เครื่อง SEQUENCER COMPUTER และอุปกรณ์ MIDI ในการทําดนตรี
ช่องทางการรับสมัครเพิ่มเติมทางไปรษณีย์
 • ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครพร้อมผลงานมาที่

 • รายการ Hotwave Music Awards 2017
 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส ชั้น 24
 • เลขที่ 50 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 • -หรือมายืนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมผลงาน ด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 24 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลส ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 น.- 19:00 น.

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค.นี้
วิธีการจัดเรียงไฟล์และส่งผลงาน
แบ่งไฟล์เป็น 2 โฟลเดอร์ แยกเป็น “เอกสารการสมัคร” และ “ผลงานเพลงส่งเข้าประกวด” โดย Zip ทั้ง 2 Folder แล้วส่งทั้งหมด มาที่ E-mail : hwma.audition@gmail.com
โฟลเดอร์ “เอกสารการสมัคร” ประกอบไปด้วย
 • 1. ไฟล์ใบสมัคร และข้อตกลงเงื่อนไข กรอกรายละเอียดสมาชิกครบถ้วน
 • 2. ไฟล์สำเนาบัตรนักเรียนผู้สมัคร
 • 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 • 4. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 5. ไฟล์ภาพถ่ายรวมของวงดนตรี นามสกุล .jpg จำนวน 1 ภาพ และภาพถ่ายเดี่ยวของสมาชิกในวง โดยตั้งชื่อไฟล์รูปเป็นชื่อ-นามสกุลของแต่ละคน นามสกุล .jpg (ภาพเดี่ยว 1 คนต่อ 1 ภาพ)
โฟลเดอร์ “ผลงานเพลงส่งเข้าประกวด” ประกอบไปด้วย
 • 1. VDO Clip การแสดงดนตรีสด ทั้ง 2 Clip
 • 2. DEMO เพลงทั้ง 2 เพลง (ไฟล์ .Mp3)
*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • Call Center : 061-419-6086
 • ID LINE : HWMA
 • Fanpage : HotwaveMusicAwards
 • Twitter : HotwaveMusicAwards
 • Instagram : HotwaveMusicAwards
ระเบียบการเข้าร่วมการประกวด Hotwave Music Awards 2017
ขั้นตอนที่ 1 รับสมัคร
 • รับสมัครโดยส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในรอบแรก ทาง E-mail: hwma.audition@gmail.com
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้ารอบ ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ Auditions
 • ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2 มารายงานตัว และขึ้นแสดงสดบนเวทีใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 วัน และการประกาศผลผู้เข้ารอบ 8 วง เป็นเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้ารอบ 8 วง ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ เหย้า - เยือน
 • ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 8 วง จะต้องแสดงดนตรีสดบนเวที 4 ครั้ง เพื่อเก็บคะแนน โดยเดินสายตามโรงเรียนต่างๆของวงที่เข้ารอบ เพื่อค้นหาวงที่จะเข้ารอบ 4 วง
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้ารอบ 4 วง ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ Semi-Final
 • ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 4 วง จะได้รับการ WorkShop และจะต้องแสดงดนตรีสดบนเวทีใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาวงเข้ารอบ 2 วง สุดท้าย
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้ารอบ 2 วง ร่วมทำกิจกรรม ถ่ายทอดสด รอบ Final
 • ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 วง จะต้องแสดงดนตรีสดบนเวทีใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาที่สุดของวงดนตรีระดับมัธยม
 • **ผู้สมัครจะต้องเล่นดนตรีเพื่อแสดงสดบนเวทีตลอดรายการ ทั้งสิ้น 10 เพลง (จำนวนเพลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)**
เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
 • 1.พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี
 • 2.พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
 • 3.พิจารณาจาก ความสามารถในการแสดงออกบนเวที
 • 4.คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัล
รางวัลวงดนตรียอดเยี่ยม
 • รับเงินรางวัล 200,000 บาท
 • แบ่งเป็น วงดนตรียอดเยี่ยม 100,000 บาท สนับสนุนเครื่องดนตรีเพื่อมอบให้โรงเรียน มูลค่า100,000 บาท
 • พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินในสังกัด GMM Grammy