ประกาศรายชื่อวงที่เข้ารอบ Audition
* กด Ctrl + F เพื่อค้นหา *

ชื่อวง จังหวัด
1 Pastel ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
2 Partner เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3 Shadow Friend เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช
4 MID 9 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
5 ไก่ไข่ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 Soft Sweet สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
7 Full Feel Ska พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี
8 RE ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
9 Begin ตะพานหิน พิจิตร
10 บานบุรีแบนด์ เทศบาล 1 นราธิวาส นราธิวาส
11 พาราเม็ด บึงกาฬ บึงกาฬ
12 เข้ารอบชัวร์ๆ ธิดานุเคราะห์ สงขลา
13 Sweed Home สตรีอ่างทอง อ่างทอง
14 Front line วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่
15 Six lowz ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
16 OVERLOAD มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
17 เซเลอร์มูน ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
18 เฟื่องฟ้าแบนด์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
19 Gravities หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
20 Whole Note มารีวิทย์พัทยา ชลบุร
21 End Most นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
22 Lee ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
23 Cassette สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
24 E Planat ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
25 Niffler เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
26 M.A.D. D.O.X บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
27 Oxygen บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
28 Arrow ผดุงนารี มหาสารคาม
29 Basilisk วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา
30 The Cantean พิชัยรัตนาคาร ระนอง
31 ใบตอง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
32 Family call me ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
33 SleepLess เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 Kasalong Band ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครราชสีมา
35 Miracle ปากช่อง นครราชสีมา
36 The Oxygen เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี
37 One Day พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
38 Fill in blank วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
39 Retenner เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
40 Gather Hunter เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
41 Fool Step อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
42 Smooth แม่แตง เชียงใหม่
43 The Mobile ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
44 The Noob พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
45 FongFrozz วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์
46 Acumen สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
47 Saturday วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
48 Blue moon วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
49 Monday Playing กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
50 One Ver บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
51 AIMM สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
52 AnAn สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
53 Snap Chat สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
54 HTML สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
55 Morphine เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
56 The Expensive วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม
57 แคระ เมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
58 jenner เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
59 Hall Pass วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
60 Lingrom วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
61 มะพร้าวเผา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
62 LATE สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
63 Sunset สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
64 MR.29 ราชสีมาวิทยาลัย กนครราชสีมา
65 SAYAM DEK LEN เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
66 ลลิต สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
67 Improvise กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสิน
68 The Satix สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
69 บรูด้า พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
70 Six sence - สปป. ลาว
71 ก๊วน TEEN สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
72 Sermchons เอุดรพิทยานุกูล กอุดรธานี
73 DeprestionS เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
74 B-diam แม่สายประสิทธิ์ศาสตร เชียงราย
75 New born เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
76 KAPONG หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
77 วาซาบิ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
78 Remove ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
79 The gleam full moon สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
80 Talentsz เมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
81 Magic Dream มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
82 MIXYZ MOUSE เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
83 INTER COOLS อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
84 The Prominent มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
85 No Name สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา นครราชสีมา
86 Chaotic Why สังขะ สุรินทร์
87 YPTS บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
88 Diffraction ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
89 SK BAND สุไหงโก-ลก นราธิวาส
90 NERD DOG กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
91 Climax กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
92 Never Mine กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
93 S.Y.P ศรียาภัย จังหวัดชุมพร ศรียาภัย ชุมพร
94 หลานย่าชื่น ศรียาภัย ชุมพร
95 เหลืองกับแดง ศรียาภัย ชุมพร
96 No Tempo เทศบาล4 (เพาะชำ) นครราชสีมา
97 PC BAND เทศบาล4 (เพาะชำ) นครราชสีมา
98 อรชร นารีนุกูล อุบลราชธานี
99 Dream Feel สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
100 Suddenly สตรีนนทบุรี นนทบุรี
101 Denied ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
102 อาศรม พังโคนวิทยาคม สกลนคร
103 Sur นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
104 ศรีบุญเรือง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
105 Resetto อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
106 Another Round สมุทรปราการ สมุทรปราการ
107 SkyMaze สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่
108 SK Junior สุไหงโก-ลก นราธิิวาส
109 unique สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
110 Fried-eggs สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
111 V-fully สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
112 อ๊อกซิเจน ภูซางวิทยาคม พะเยา
113 Impossible ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
114 NSPT BAND วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง
115 FourDay พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
116 SOMEMORE สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร
117 Black pen กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
118 Limbic สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
119 Exzeed สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
120 Space Bar อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
121 The Empty กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
122 Distance ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
123 The Tromudiam เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
124 แฮมทาโร่กับหมูน้อยมหัศจรรย์ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
125 The Compass ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
126 Appendix นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
127 THE DRUNKS สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร
128 Rudebeer สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
129 Octet ศรีราชา ชลบุรี
130 WEATHER ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
131 The Alternate สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
132 Douchebag เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
133 AwakeN ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
134 Slicker เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
135 EVAN บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กรุงเทพมหานคร
136 เป๊าะแป๊ะ สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
137 The Wave สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
138 DECEMBER สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
139 Sorry Teacher สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ
140 ปังเย็น อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
**หมายเหตุ : ลำดับนี้ไม่ได้เรียงตามเกณฑ์ลำดับการเข้ารอบใดๆทั้งสิ้น

HOTWAVE MUSIC AWARDS 2018

Copyright © 2018 GMM GRAMMY PLC - ALL RIGHTS RESERVED.