กติกาการประกวดวงดนตรี Hotwave Music Awards 2018 เชียร์ยกสถาบัน มันส์ทั้งประเทศ

คุณสมบัติ ของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- มีจำนวน สมาชิกตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
- สมาชิกทุกคนในวงต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
- สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
- ในการแข่งขันทุกรอบ ทุกวงต้องใส่เครื่องแบบของสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เท่านั้น
- ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้โดยเคร่งครัด

เพลงที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย 2 เพลง ดังนี้ 1.เพลง “ Re Arrange ” 1 เพลง
- เรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อร้องและทานองเดิมซึ่งสมาชิกในวงเป็นผู้สร้างสรรค์ ขึ้นมาเอง
2.เพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ 1 เพลง
*เพลงที่ใช้ในการประกวดจะต้องเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของ GMM Grammy เท่านั้น*วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 1. ดาวน์โหลด วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด ข้อตกลงเงื่อนไข เอกสาร “หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม” และ “ใบรับรอง คุณสมบัติทางการศึกษาของนักเรียนผู้เข้าประกวด” ได้ที่ www.gmm25.com
2. กรอกข้อมูลในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน
3. แนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วในระบบการรับสมัคร ที่ www.gmm25.com
4. แนบไฟล์ VDO CLIP 2 CLIP เป็นการแสดงดนตรีสดที่เห็นสมาชิกทุกคน โดยไม่มีการตัดต่อ
 a. เพลง “ RE ARRANGE ” 1 CLIP
 b. เพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ 1 CLIP
5. แนบไฟล์ DEMO เพลงที่ใช้ในการสมัครทั้ง 2 เพลง (ไฟล์ .mp3) โดยไม่ผ่านการแต่งเสียงหรือใช้ EFFECT จากโปรแกรม COMPUTER ใดๆ
6. รูปถ่ายสมาชิกในวง
 a. รูปรวมสมาชิกทุกคน เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 ภาพ
 b. รูปเดี่ยวสมาชิกแต่ละคน เห็นใบหน้าชัดเจน โดยบันทึกชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของรูป (1 คน ต่อ 1 ภาพ)
7. แนบไฟล์เอกสารประกอบ ดังนี้
 a. สำเนาบัตรนักเรียนสมาชิกในวงทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 b. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกในวงทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 c. สำเนาเบียนบ้านสมาชิกในวงทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 d. เอกสาร “หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม” ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กรอกข้อมูล
 e. เอกสาร “ใบรับรอง คุณสมบัติทางการศึกษาของนักเรียนผู้เข้าประกวด” ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กรอกข้อมูล***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-669-9949 , 02-669-9490 , 061-419-6086
ID LINE : HWMA
Fanpage : HotwaveMusicAwards, GMM25Thailand
Twitter : HotwaveMusicAwards
Instagram : HotwaveMusicAwardsระเบียบการเข้าร่วมการประกวด Hotwave Music Awards 2018 ขั้นตอนที่ 1 รับสมัครออนไลน์
รับสมัครผ่าน www.gmm25.com

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้ารอบ ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ Audition
- ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2 มารายงานตัว และขึ้นแสดงสด บนเวที 4 ภาคทั่วประเทศ
- *เจ้าหน้าที่จะกำหนดเวทีในการ Audition ให้ผู้สมัครตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้ารอบ 24 วง ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ HOT TEST
- ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 24 วง จะต้องแสดงดนตรีสดบนเวที ตามโจทย์เพลงที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้ารอบ 16 วง ร่วมทำกิจกรรม บันทึกเทป รอบ HOT CHALENGE
- ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 16 วง จะต้องแสดงดนตรีสดบนเวที ตามโจทย์เพลงที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้ารอบ 8 วง ร่วมทำกิจกรรม ถ่ายทอดสด รอบ Final
- ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 8 วง จะต้องแสดงดนตรีสดบนเวที ตามโจทย์เพลงที่ได้รับ


*** ผู้เข้าประกวดที่ไม่สะดวกในการสมัครทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ข้างต้นส่งมาทางไปรษณีย์ หรือ สามารถมาส่งได้ด้วยตัวเองที่ อาคาร GMM GRAMMY ชั้น 24 เลขที่ 50 สุขุมวิท21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110***เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ - พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี
- พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
- พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 200,000 บาท แบ่งเป็น
  - วงชนะเลิศ 100,000 บาท
  - สนับสนุนเครื่องดนตรีเพื่อมอบให้โรงเรียนชนะเลิศ มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท แบ่งเป็น
  - วงรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 50,000 บาท
  - สนับสนุนเครื่องดนตรีเพื่อมอบให้โรงเรียนรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 60,000 บาท แบ่งเป็น
  - วงรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 30,000 บาท
  - สนับสนุนเครื่องดนตรีเพื่อมอบให้โรงเรียนรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท
พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินในสังกัด GMM GRAMMY

HOTWAVE MUSIC AWARDS 2018

Copyright © 2018 GMM GRAMMY PLC - ALL RIGHTS RESERVED.